top of page

Niets van onze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Hints. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.


Hints wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan.


De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Indien vragers of aanbieders van werk aan Hints gegevens verstrekken, geven zij ons daarmee nadrukkelijk toestemming om deze te gebruiken voor het van tevoren afgesproken doel: mediation of vertrouwenspersoon.

Hints Mediation gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en heeft hiervoor een privacy-statement beschikbaar.


Hints is gecertificeerd door Mediation federatie Nederland (MfN), waardoor controle op basis van peer review plaatsvindt. Dit garandeert de kwaliteit van de gecertificeerde status van Hints.


Hints behoudt zich het recht voor om toegang tot gegevens te blokkeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van of inzicht te krijgen in gegevens te blokkeren dan wel definitief of tijdelijk te verwijderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 06 12837596

bottom of page