top of page

Wat kost het?

Hints werkt op basis van een uurtarief. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing bij conflicten.


Wat kost de inzet van Hints?

Van tevoren is het uurtarief bekend. Dit uurtarief staat in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Om misverstanden te voorkomen, is het goed dat u nagaat welke werkzaamheden u wilt van de mediator en of deze onder het uurtarief vallen. Dit geldt ook voor inhuur als vertrouwenspersoon.


Overeenkomst

Soms worden de kosten bij mediation in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Bij inhuur als vertrouwenspersoon betaalt de opdrachtgever.


Welke kosten zijn er nog meer?

Reiskosten en de kosten van eventuele huur van een neutrale locatie maken onderdeel uit van offerte en factuur.

bottom of page