top of page

Kenmerken van arbeidsmediation

De mediator is een onafhankelijke conflictbemiddelaar en brengt de communicatie weer op gang. Maar neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doen de betrokkenen zelf. 

Ongeveer 80% van de mediations is binnen 8 weken geslaagd en afgerond. De kosten zijn gebaseerd op het uurtarief van de mediator en zijn veel lager dan die van een advocaat en de rechtbank.

Of mediation geschikt is voor een conflict, hangt af van hoe betrokkenen tegen het conflict aankijken. Een voorwaarde voor mediation is de bereidheid bij beide partijen om het conflict op te lossen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en kan op elk gewenst moment beëindigd worden. Het gaat niet om winnen maar dat de partijen tevreden uit het conflict komen. Een win-win oplossing. De rol van de mediator eindigt als de mediation is afgerond, inclusief de afspraken die worden gemaakt. Die afspraken kan de mediator voor partijen vastleggen in een afsprakenlijst of een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze laatste is wettelijk en heeft bindende kracht voor partijen.

Conflicten kunnen escaleren als niet tijdig wordt ingegrepen.

Als u en uw werkgever, collega of andere partij waarmee het conflict zich afspeelt, bereid zijn tot het oplossen ervan, kan escalatie worden voorkomen. Daarbij kunt u onderstaande handvatten stapsgewijs inzetten:

  • Als u inziet dat er gezamenlijke belangen zijn, benoem die dan afzonderlijk. Dan kunt u samen zoeken naar hoe u die gezamenlijk kunt bereiken.
  • Neem daarvoor de tijd en luister naar elkaar. Geef beiden evenveel tijd om inzichten en mogelijkheden te delen.
  • Maak een weloverwogen keuze uit de mogelijkheden tot oplossingen die u beiden onderschrijft. Benoem ze beiden en leg ze schriftelijk vast.

Tips om samenwerking te verbeteren

  • Maak duidelijk welke middelen u nodig hebt om het resultaat te kunnen leveren. Denk daarbij aan kaders als: tijd die nodig is, geld, kennis en mensen die daarbij nodig zijn.
  • Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk hoe u het resultaat (binnen het team) oplevert en wat tussentijds moet worden gerapporteerd.
  • Maak afspraken over wanneer u wel en wanneer u niet aan het werk bent. Zo weten mensen wanneer ze van u reactie kunnen verwachten of een afspraak met u kunnen inplannen.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.bottom of page