top of page

Extern Vertrouwenspersoon Omgangsvormen

Angst, onveilig voelen op de werkplek; het leidt tot ziekteverzuim of volledige uitval. Een extern vertrouwenspersoon is veilig, kent de mensen niet en kan daardoor neutraal handelen.


Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

  • discriminatie
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten

Wettelijk kader

Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit komt voor in kleine en grote organisaties. Goed sociaal beleid is veel aandacht hebben voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers (en vrijwilligers). Een onderdeel daarvan is het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit moet onder meer in de beleidsnotitie worden opgenomen. Hier spreekt de organisatie duidelijk uit dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Een aantal maatregelen zijn tegen ongewenst gedrag van belang. Er dient een gedragscode aanwezig te zijn. Deze gedragscode is bedoeld voor een goed en stimulerend werkklimaat. In zo'n werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt ongewenst gedrag niet getolereerd.

Ook dient een klachtenregeling en een interne of externe klachtencommissie aanwezig te zijn. Belangrijk is ook dat een vertrouwenspersoon omgangsvormen voor iedereen die bij de organisatie is betrokken, zichtbaar en benaderbaar is.

Hints kan bijdragen aan beleidsvorming, maar kan ook worden ingezet als extern vertrouwenspersoon omgangsvormen.

Standplaats: Harderwijk, maar ik kom in heel Nederland

bottom of page